WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

REX-SAN Kft.

 

  1.                     Általános rendelkezések és értelmezés

 

1.1   A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a REX-SAN Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-163693; adószám: 10698277-2-42; székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 22/a. ép.; a továbbiakban: Rex-San). A jelen szolgáltatási feltételek keretében az „Ön” névmás és annak ragozott formái a weboldalt használó személyekre vonatkoznak (ideértve a weboldalt más személyek nevében használó személyeket is), és a „weboldal” szó rexsan.hu domain név alatt elérhető internetes weboldalra, annak aloldalai és a Rex-San által működtetett további internetes oldalaira vonatkozik.

 

  1.                   A weboldal használata

 

2.1   A weboldal használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételeket a weboldalhoz biztosított hozzáférés tekintetében, az alábbiakban részletezettek szerint. Amennyiben nem ért egyet a szolgáltatási feltételekben foglaltakkal, elfogadja, hogy a weboldal használatára és elérésére nem jogosult.

 

  1.                 Engedélyezett használat

 

3.1   A weboldal kizárólagos céljai, hogy Ön tájékozódhasson a Rex-San termékeinek és szolgáltatásainak rendelkezésre állásáról, kezelhesse vásárlásait, kapcsolatba léphessen a Rex-Sannal.

3.2   A weboldalt kizárólag a jelen szolgáltatási feltételeknek megfelelően és saját, nem kereskedelmi céljaira használhatja fel. Az alábbiak különösen nem engedélyezettek:

 

i)                    a Rex-San előzetes írásos hozzájárulása nélkül bármely automatikus rendszer, algoritmus vagy szoftver felhasználása bármely anyag vagy adat részben vagy egészben történő megfigyelésére, kivonatolására, keresésére vagy másolására a weboldalról vagy annak használatán keresztül („screen scraping”);

ii)                   tisztességtelen célú megrendelések indítása;

iii)                 bármely szoftver, rutin vagy eszköz felhasználása vagy bármilyen lépés megtétele a weboldal működésének bármilyen módon történő megzavarása vagy az arra tett kísérlet érdekében, illetve indokolatlanul nagy terhelés okozása céljából, akár szándékosan történt, akár nem;

iv)                 kísérlet a Rex-San bármely hálózatához vagy fiókjához, illetve más felhasználókról szóló információkhoz való hozzáférésre, illetve ezen hozzáférés megvalósítása; illetve

v)                   a weboldalra mutató hivatkozás alkalmazása a Rex-San előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3.3   Ha Ön a jelen szolgáltatási feltételeket megsérti, a Rex-San egyéb jogainak sérelme nélkül, a Rex-San értesítés nélkül törölheti vásárlásait, és/vagy megtagadhatja vagy letilthatja a weboldalhoz való hozzáférését, illetve különleges feltételeket léptethet életbe Önre nézve a weboldal elérése és használata kapcsán.

 

  1.                 Tulajdonosi jogok

 

4.1   A weboldalon található minden információ, adat és anyag (korlátozás nélkül ideértve bármely logót, a weboldal megjelenését, felépítését, színsémáját és elrendezését, a szoftveres kódot és a mögöttes adatokat és adatbázisokat) védjegyjog, szerzői jog, adatbázisjog és/vagy egyéb bejegyzett és nem bejegyzett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett. A weboldalon szereplő információk, adatok és anyagok bármilyen jellegű felhasználása vagy reprodukálása – az engedélyezett személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson túl – tilos, és a jelen szolgáltatási feltételek megsértését jelenti, valamint sértheti a Rex-San vagy licencadói szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

 

  1.                   Felelősségkorlátozás

 

5.1   A Rex-San nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy a rajta szereplő információkból eredő, bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi vagy következményi károkért és sérülésekért.

 

  1.                 Irányadó jog és joghatóság

 

6.1   A jelen szolgáltatási feltételek és a weboldal Ön által történő használata, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy ezekkel kapcsolatban álló bármely jogvita vagy kereset tekintetében és értelmezése szempontjából Magyarország törvényei az irányadók, és Ön elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát. A Rex-San fenntartja magának a jogot az eljárás indítására bármely olyan féllel szemben, amely megsérti a jelen szolgáltatási feltételeket („vétkes fél”) a feltételek megsértésének helyszíne szerinti bíróságokon vagy a vétkes fél lakóhelye szerinti ország bíróságain, saját kizárólagos belátásunk szerint.

 

  1.               Általános rendelkezések

A Rex-San fenntartja magának a jogot a weboldalon elérhető információk vagy anyagok értesítés nélküli módosítására. A Rex-San ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen szolgáltatási feltételeket, és a módosított változat azonnali hatállyal érvénybe lép, amint a weboldalon közzétesszük azt. A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja ezeket a módosított feltételeket.


Segítség

Gyártók

Leértékelések

Címkék

Népszerű eladások